Zmiana stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK)

Autor: Administrator

Opublikowano: 2018-11-23 12:46

Ostatnia modyfikacja: 2019-12-11 10:06

Na podstawie art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P.2018.1053), z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają stawki podstawowe opłat za udostępnianie materiałów PZGiK.

Treść obwieszczenia – pdf