Zaproszenie na spotkanie

Autor: Adam Koszuta

Opublikowano: 2019-02-04 12:00

Ostatnia modyfikacja: 2019-07-12 13:50

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaprasza Wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie dniu 13 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, sala sesyjna III piętro.

Plan spotkania

10:00-10:20

Powitanie, podsumowanie zmian po konwersji baz danych

10:20-10:40

Udostępnianie bazy danych GESUT do zgłoszeń prac geodezyjnych w zakresie sieci projektowanych (Marek Stawarz, Administrator baz danych)

10:40-11:00

Dyskusja

11:00-11:20

Od projektu do inwentaryzacji – jak prawidłowo aktualizować bazę danych GESUT (jedno życie obiektu) (Urszula Powroźnik, Kierownik Zespołu Mapy Numerycznej)

11:20-11:40

Dyskusja

11:40-12:00

Przerwa

12:00-12:20

Układy wysokościowe w powiecie poznańskim (Krzysztof Sobczak, Kierownik Zespołu Weryfikacji Dokumentacji Technicznej)

12:20-12:40

Dyskusja

12:40-13:00

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – dopuszczalność przystąpienia do czynności, zawiadomienia, dokumenty powstające w toku czynności (Joanna Muszyńska, Kierownik Wydziału Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego)

13:00-13:20

Dyskusja

13:20-13:50

Wolne głosy

13:50

Zakończenie spotkania