Wznowienie narad koordynacyjnych

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-03-31 09:46

Z dniem 31 marca 2020 r. wznowione zostają narady koordynacyjne. Zgodnie z komunikatem Starosty Poznańskiego z 30 marca 2020 r. odbywać się będą elektronicznie (zdalnie). W dniu dzisiejszym właściwe podmioty otrzymują szczegółowe instrukcje dostępu do dokumentacji projektowej.

Według nowej organizacji, w każdy wtorek właściwe podmioty zostaną e-mailowo zawiadomione o naradzie. Do zawiadomienia załączona będzie lista spraw do rozpatrzenia. Narada kończyć się będzie w poniedziałek o godz. 16:30. Przygotowane rozwiązanie zakłada, że przez cały okres od zawiadomienia do zakończenia narady, będzie działał zdalny dostęp do dokumentacji projektowej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Wyniki narad będą publikowane jak dotychczas.

Pierwsza narada koordynacyjna i pierwsza dodatkowa narada zorganizowana w sposób zdalny zakończy się w dniu 6 kwietnia 2020 r.

Odbiór odpisów protokołów z narad koordynacyjnych wraz z załącznikami odbywa się:

  1. w wersji analogowej drogą pocztową na życzenie Inwestora/Projektanta zgłoszone e-mailem na adres: zudp@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-783,
  2. w wersji elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Przewodniczącego Narady) drogą e-mailową na adres:
    agnieszka.zawada-sikorska@podgik.powiat.poznan.pl