Założenie konta w aplikacji i.KERG

Autor: Administrator

Opublikowano: 2019-07-18 14:46

Ostatnia modyfikacja: 2019-07-19 07:51

Wniosek o umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową, za pośrednictwem udostępnionej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu e-usługi i.KERG

Formularze do pobrania:
wniosek o umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych za pośrednictwem e-usługi i.KERG

Załączniki do wniosku:

Kopie uprawnień zawodowych przy pierwszym składaniu wniosku oraz przy każdej zmianie kierownika roboty lub innych osób upoważnionych posiadających uprawnienia zawodowe.