Założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Wniosek

  Brak.

  • Zakładanie konta bezpośrednio w aplikacji:

  Konto zakładane jest automatycznie po uzupełnieniu wymaganych danych. Jest to konto o ograniczonym dostępie (możliwość zamówienia mapy ewidencyjnej, oraz zasadniczej.

  • Logowanie do aplikacji poprzez profil zaufany na platformie ePUAP:

  Wybór opcji logowanie przez ePUAP powoduje przekierowanie na platformę ePUAP. Po zalogowaniu, w systemie automatycznie tworzy się konto. Jest to konto o pełnym dostępie (możliwość zamówienia oprócz map ewidencyjnej i zasadniczej wszystkich dokumentów z formularza EGiB).

  Brak.

  Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków, Zespól Obsługi Wniosków

  W przypadku problemów z zalogowaniem należy skontaktować się z pracownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod numerem telefonu 61 8410 630, 731.

  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Aplikacja iWniosek
  Adres: https://iwniosek.podgik.poznan.pl

  Logowanie do aplikacji poprzez profil zaufany na platformie ePUAP:

  Wybór opcji logowanie przez ePUAP powoduje przekierowanie na platformę ePUAP. Po zalogowaniu, w systemie automatycznie tworzy się konto. Jest to konto o pełnym dostępie (możliwość zamówienia oprócz map ewidencyjnej i zasadniczej wszystkich dokumentów z formularza EGiB).

  Aplikacja iWniosek
  Adres: https://iwniosek.podgik.poznan.pl

  Zakładanie konta bezpośrednio w aplikacji:

  Konto zakładane jest automatycznie po uzupełnieniu wymaganych danych. Jest to konto o ograniczonym dostępie (możliwość zamówienia mapy ewidencyjnej, oraz zasadniczej.

  Logowanie do aplikacji poprzez profil zaufany na platformie ePUAP:

  Wybór opcji logowanie przez ePUAP powoduje przekierowanie na platformę ePUAP. Po zalogowaniu, w systemie automatycznie tworzy się konto. Jest to konto o pełnym dostępie (możliwość zamówienia oprócz map ewidencyjnej i zasadniczej wszystkich dokumentów z formularza EGiB).

  …………