Wydawanie upoważnień do pełnienia funkcji klasyfikatora gruntów

  1. Karta informacyjna klasyfikatora,
  2. Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych,
  3. Oświadczenie o możliwości zamieszczenia danych na stronie internetowej PODGiK,
  4. Wniosek o weryfikację uprawnień w celu możliwości uzyskania upoważnienia Starosty Poznańskiego,
  5. Wykaz wykonanych prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

  Wnioski do pobrania:

  ul. Jackowskiego 18, II piętro, kancelaria pok. 118 lub pok.222, bądź przesłanie wniosku za pomocą poczty tradycyjnej lub platformy ePUAP

  Termin realizacji: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Brak.

  Wydział Orzecznictwa Administracyjnego

  Osoby, które nie znajdują się na liście Starosty, a chciałyby uzyskać upoważnienie do wykonania projektu ustalenia klasyfikacji gruntów, mogą wystąpić z wnioskiem o weryfikację uprawnień w celu uzyskania upoważnienia Starosty i wpisania na listę klasyfikatorów.

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.).

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Wniosek należy przesłać poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP).

  ul. Jackowskiego 18, II piętro, kancelaria pok. 118 lub pok.222, bądź przesłanie wniosku za pomocą poczty tradycyjnej.