Skargi

  ul. Jackowskiego 18

  Skargi można przedkładać:

  • Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w godzinach pracy urzędu (pokój 217)
  • Kierownikom Wydziałów w godzinach pracy urzędu
  • w kancelarii (pokój 216)

  Brak.

  W zależności od wpłyniętej skargi

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  ul. Jackowskiego 18

  Skargi można przedkładać:

  • Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w godzinach pracy urzędu (pokój 217)
  • Kierownikom Wydziałów w godzinach pracy urzędu
  • w kancelarii (pokój 216)