Przedłużenie przerwy technicznej w działaniu e-usług

Autor: Adam Koszuta

Opublikowano: 2020-07-31 12:56

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 13:13

W związku z szybkim uchwaleniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.782), konieczne jest dostosowanie wszelkich funkcjonalności do poprawnego działania. Uprzejmie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Z powodu występujących trudności z dostosowaniem konieczne jest przedłużenie planowanego wyłączenia usług: i.KERG, i.Rzeczoznawca, i.Komornik, i.Wniosek, i.Projektant do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 18:00