Protokół weryfikacji w wersji analogowej odszedł do historii

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-09-25 14:51

W związku z przejściem na elektroniczna formę protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dołączanie do przekazywanej do weryfikacji dokumentacji, papierowych formularzy protokołu stało się zbędne.