Strona główna Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego

Powiat poznański przystąpił do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki uzyskanym środkom możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji i aktualizacji rejestrów publicznych powiatu, rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie e-usług. Ze zmodernizowanych zasobów geoinformatycznych już wkrótce korzystać będą mogli komornicy pozyskujący informacje o nieruchomościach z terenu powiatu poznańskiego, rzeczoznawcy majątkowi poszukujący danych z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wykonawcy prac geodezyjnych zgłaszający prace i przekazujący operat techniczny do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Digitalizacja dokumentów z rejestrów publicznych posłuży także obywatelom i przedsiębiorcom (osobom fizycznym i prawnym), zainteresowanym otrzymaniem danych z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia codziennej pracy komorników, rzeczoznawców majątkowych oraz wykonawców prac geodezyjnych. Dzięki wprowadzeniu e-usług i cyfryzacji zasobów, dostępnych do tej pory głównie w postaci analogowej, docelowa grupa odbiorców projektu uzyska szybki dostęp do potrzebnych danych bez konieczności wizyty w urzędzie. Modernizacja zasobów pozwoli zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas potrzebny na dotarcie do informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych. Korzyści z realizacji projektu odczują także mieszkańcy powiatu poznańskiego oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy – bez potrzeby wizyty w urzędzie – będą mogli pozyskać dane i materiały z PZGIK oraz dokonać płatności elektronicznej.

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych ułatwi dostęp do zasobów geoinformacyjnych oraz wpłynie na poprawę jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych w powiecie. Wprowadzenie e-usług zlikwiduje również bariery w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do zwiększenia efektywności pracy administracji publicznej oraz stanie się istotnym elementem w budowaniu społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionu i województwa.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:
6 258 379,70 zł

Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi:
5 319 622,74 zł

Pozostała część pochodzi ze środków własnych.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na:

29 czerwca 2018 r.

Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu: Studium_Wykonalnosci_Powiat_Poznanski.pdf

Projekt realizowany dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” WRPO na lata 2014-2020.

Dla kogo projekt jest kierowany?

Wykonawcy prac geodezyjnych

Komornicy sądowi

Rzeczoznawcy majątkowi

Obywatele i przedsiębiorcy

Visits: 58