Podpisywanie dokumentów elektronicznych profilem zaufanym

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-03-31 08:52

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-31 09:42

Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

znajduje się szczegółowy opis czynności, jak podpisać dokument elektroniczny profilem zaufanym.

Podpis generuje się w odrębnym pliku .xml.

Podpisany dokument  plik .xml, zawierający podpis i treść dokumentu.

Jeśli przesyłany jest więcej niż jeden plik, każdy musi być podpisany odrębnie. (Przesyłka winna zawierać tyle plików .xml, ile dokumentów (plików) zostało podpisanych).