Operat techniczny nie powinien zawierać wniosków właścicieli nieruchomości o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-09-21 12:39

Z uwagi na fakt, że z dniem 31 lipca 2020 r. zostały znowelizowane przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.), m.in. w zakresie procedury aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1 lit.h:
Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (…).

W świetle obowiązującego obecnie przepisu, załączanie przez Wykonawców prac geodezyjnych do operatów technicznych podlegających weryfikacji, wniosków właścicieli o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków nie ma uzasadnienia.