Koronawirus – Informacja z dnia 13 marca 2020 roku.

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-03-13 10:26

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 10:31

Od 13 marca br. Do 31 marca br.:

 1. składanie wszystkich wniosków (w tym: o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o dodatkowe narady koordynacyjne,) zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, w tym również po usunięciu usterek odbywa się w kasie na I piętrze,
 2. odbiór dokumentacji (w tym: wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej, odpisów protokołów z narad koordynacyjnych, oraz uwierzytelnionych dokumentów dla klientów wykonawców prac geodezyjnych odbywa się w kasie na I piętrze,
 3. wgląd do dokumentacji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w rozumieniu
  z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę w pokoju 117a na
  I piętrze,
 4. pozostałe kontakty z pracownikami PODGiK będą się odbywały wyłącznie drogą elektroniczną (e-puap, e-mail) lub telefoniczną. Szczegółowy spis numerów telefonów oraz adresów
  e-mailowych znajduje się na stronie: bip.podgik.poznan.pl,
 5. odwołane są narady koordynacyjne,
 6. zawiesza się przeglądanie aktów notarialnych i innych dokumentów przez rzeczoznawców majątkowych w siedzibie PODGiK.

Formularze wniosków są dostępne na stronie: podgik.poznan.pl. Wnioski przekazywane drogą elektroniczną muszą być podpisane: profilem zaufanym (e-puap daje obecnie możliwość podpisywania załączników) lub podpisem kwalifikowanym.

Zachęcamy do korzystania z e-usług:, i.KERG, i.Wniosek, i.Rzeczoznawca, i.Komornik

Wszystkie kontakty z pracownikami PODGiK opublikowane są tutaj:

https://bip.podgik.poznan.pl/wydzialy-i-stanowiska-samodzielne/