Komunikat – Covid-19

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-03-27 15:14

Ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 12:59

Doręczanie wniosków, pism, zawiadomień, zgłoszeń prac geodezyjnych i wszystkich innych dokumentów odbywa się wyłącznie drogą pocztową lub elektroniczną. szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej.

Odbiór dokumentacji, w tym:

  • wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej, odbywa się wyłącznie drogą pocztową na życzenie Wnioskodawcy zgłoszone e-mailem na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-630 lub 61-8410-642
  • odpisów protokołów z narad koordynacyjnych wraz z załącznikami odbywa się:
   • w wersji analogowej drogą pocztową na życzenie Inwestora/Projektanta zgłoszone e-mailem na adres: zudp@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-783,
   • w wersji elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) drogą e-mailową na adres: agnieszka.zawada-sikorska@podgik.powiat.poznan.pl
  • usterkowanej dokumentacji geodezyjnej odbywa się wyłącznie drogą pocztową na życzenie Wykonawcy pracy geodezyjnej zgłoszone e-mailem na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621,
  • Dokumentów Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie odbywa się:
   • poprzez aplikację i.KERG (szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej https://podgik.poznan.pl),
   • drogą e-mailową na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621,
  • uwierzytelnionych dokumentów dla klientów Wykonawców prac geodezyjnych odbywa się wyłącznie drogą pocztową, na życzenie Wykonawcy zgłoszone e-mailem na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621; warunkiem wysyłki uwierzytelnionej dokumentacji jest potwierdzenie dokonania opłaty za uwierzytelnienie,
  • materiałów w postaci analogowej, udostępnianych do zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się wyłącznie drogą pocztową, warunkiem wysyłki materiałów jest potwierdzenie dokonania opłaty za ich udostępnienie.