Zaproszenie na telekonferencję

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-07-10 11:08

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 11:30

Zaproszenie na telekonferencję

 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaprasza Państwa w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 9:00 na telekonferencję poświęconą zmianom jakie wprowadza od 31 lipca 2020 r. nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z uwzględnieniem wybranych aspektów z projektu nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów … . Telekonferencja będzie prowadzona w systemie Microsoft Teams. (Plan spotkania).

Warunkiem uczestnictwa w telekonferencji jest przesłanie do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 15:00 zgłoszenia na adres e-mail: modgik@geopoz.poznan.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika oraz oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w celu rejestracji udziału w telekonferencji dot. nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organizowanej przez ZGiKM GEOPOZ oraz PODGiK w Poznaniu, w zakresie wskazanym w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji uczestnika i udziału w telekonferencji. Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z klauzulą informjacyjną.

Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.

Zachęcamy do przesyłania pytań, na które postaramy się wspólnie odpowiedzieć podczas telekonferencji. Pytania prosimy przesyłać do dnia 20 lipca 2020 r., na wyżej podany adres e-mail.

Jednocześnie informujemy, że na pytania na które nie odpowiemy, jak i te które zostaną zgłoszone podczas telekonferencji odpowiemy do dnia 7 sierpnia 2020 r., a odpowiedzi zostaną przesłane na adresy e-mail które podali Państwo podczas zgłoszenia uczestnictwa w telekonferencji.

 

Tomasz Powroźnik

Geodeta Powiatowy w powiecie poznańskim

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

Andrzej Krygier

Geodeta Miejski

Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego

GEOPOZ w Poznaniu