Uwierzytelniona „Mapa dla klienta” w wersji elektronicznej

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-04-09 14:17

Ostatnia modyfikacja: 2020-04-14 09:29

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ograniczeniem osobistego dostępu do PODGiK, przedstawiamy w załączniku zasady sporządzania „Mapy dla klienta” w postaci elektronicznej. Proponowane rozwiązanie jest alternatywne w stosunku do dotychczas stosowanego. Jest dobrym uzupełnieniem do operatu technicznego w postaci elektronicznej. Zachęcamy do korzystania z proponowanego rozwiązania.

ogloszenie_o_mapie_dla_klienta_zalacznik