Protokół Weryfikacji

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-04-01 15:15

Ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 15:16

Protokół Weryfikacji Dokumentacji jest dostępny w e-usłudze i.KERG w zakładce „Zgłoszone prace” w ramach danej pracy geodezyjnej.

Podmioty, które nie korzystają z i.KERG, mogą zgłaszać potrzebę otrzymania protokołu weryfikacji drogą e-mailową na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl