Komunikat Covid-19

Autor: Adam Koszuta

Opublikowano: 2020-04-27 16:54

Od 28 kwietnia br. do odwołania ustala się:

 1. składanie wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o dodatkowe narady koordynacyjne oraz odbiór odpisów protokołów z narad koordynacyjnych odbywa się w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-627), telefon będzie czynny codziennie pomiędzy 8:00 a 10:00,

 

 1. składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, w tym również po usunięciu usterek oraz odbiór materiałów przygotowanych do zgłoszeń prac geodezyjnych i uwierzytelnionych dokumentów odbywa się w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-625), telefon będzie czynny codziennie pomiędzy 8:00-10:00,

 

 1. wydanie materiałów przygotowanych do zgłoszeń prac geodezyjnych i uwierzytelnionych dokumentów następuje wyłącznie po potwierdzeniu dokonania stosownych opłat; za datę dokonania opłaty uznaje się wpływ środków na konto PODGiK,

 

 1. ze względu na ograniczoną liczbę odpowiednio zabezpieczonych stanowisk, nie zostaje uruchomiona kasa (nie będzie można dokonać żadnych płatności przy stanowiskach bezpośredniej obsługi).

 

Ustala się również:

 

 1. składanie wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8) odbywa się poprzez:
  • skrzynkę e-puap lub email na adres zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
  • przesyłką pocztową lub kurierską,

 

 1. odbiór dokumentacji:
  • preferowany drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,
  • wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8) odbywa się wyłącznie drogą pocztową na życzenie Wnioskodawcy zgłoszone e-mailem na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-630,
  • odpisów protokołów z narad koordynacyjnych wraz z załącznikami jest dostępne:
   • w wersji analogowej drogą pocztową, w przypadku braku możliwości odbioru osobistego – na wyraźne życzenie Inwestora/Projektanta zgłoszone e-mailem na adres: zudp@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-783,
   • w wersji elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę przewodniczącą naradzie) drogą e-mailową na adres: agnieszka.zawada-sikorska@podgik.powiat.poznan.pl,
  • usterkowanej dokumentacji geodezyjnej jest dostępne drogą pocztową, w przypadku braku możliwości odbioru osobistego – na wyraźne życzenie Wykonawcy pracy geodezyjnej zgłoszone e-mailem na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621,
  • Dokumentów Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie jest dostępne:
   • poprzez aplikację i.KERG,
   • drogą e-mailową na życzenie Wykonawcy prac geodezyjnych na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621,
  • uwierzytelnionych dokumentów dla Wykonawców prac geodezyjnych dostępne jest drogą pocztową, w przypadku braku możliwości odbioru osobistego – na wyraźne życzenie Wykonawcy zgłoszone e-mailem na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621; warunkiem wysyłki uwierzytelnionej dokumentacji jest potwierdzenie wpływu środków za dokonanie opłaty za uwierzytelnienie na konto PODGiK,
  • materiałów w postaci analogowej, udostępnianych do zgłoszeń prac geodezyjnych jest dostępne drogą pocztową, w przypadku braku możliwości odbioru osobistego – na wyraźne życzenie Wykonawcy prac geodezyjnych, warunkiem wysyłki materiałów jest potwierdzenie wpływu środków za ich udostępnienie na konto PODGiK,
  • elektroniczny protokół weryfikacji dokumentacji geodezyjnej jest dostępny:
   • poprzez aplikację i.KERG,
   • drogą e-mailową na życzenie Wykonawcy prac geodezyjnych na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621,

 

 1. narady koordynacyjne odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (według wcześniejszych ustaleń),

 

 1. pozostałe kontakty z pracownikami PODGiK odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (e-puap, e-mail) lub telefoniczną, szczegółowy spis numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się na stronie: bip.podgik.poznan.pl.