Główny Geodeta Kraju o rozpoczęciu biegu terminów nierozpoczętych oraz odwieszeniu biegu terminów zawieszonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Autor: Administrator

Opublikowano: 2020-05-26 10:58

Główny Geodeta Kraju o rozpoczęciu biegu terminów nierozpoczętych oraz odwieszeniu biegu terminów zawieszonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Główny Geodeta Kraju ustosunkował się do sprawy rozpoczęcia biegu terminów nierozpoczętych oraz odwieszenia biegu terminów zawieszonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w sprawie trybu postępowania przy pracach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek nieruchomości, podziałami nieruchomości, rozgraniczeniami nieruchomości oraz modernizacjami ewidencji gruntów i budynków.

Link do pisma GGK numer NG-OSG.405.9.2020.AA z 20 maja 2020 r.