Elektroniczny protokół weryfikacji

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-03-26 11:18

Ze względu na ograniczenie dostępu do PODGIK, wynikające z polityki zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa i dla ułatwienia pracy Wykonawcom prac geodezyjnych, rozpoczynamy wdrożenie elektronicznego protokołu weryfikacji. Z uwagi na to, że wciąż trwają prace informatyczne związane z elektronicznym podpisywaniem protokołów, w tej chwili protokoły wysyłane do e-usługi i.KERG nie będą jeszcze podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Wykonawcy znana będzie treść protokołu), zaś sam protokół będzie drukowany i podpisywany ręcznie przez upoważnione osoby. Planujemy, że po zakończeniu szkoleń pracowników PODGiK, dla wszystkich operatów, dla których weryfikacja rozpocznie się 30 marca 2020 r., protokoły będą prowadzone elektronicznie i po zakończeniu weryfikacji – dostępne w e-usłudze i.KERG. Nowe rozwiązania nie dotyczą operatów usterkowanych przed wdrożeniem.

O zakończeniu prac informatycznych związanym z elektronicznym podpisywaniem protokołów weryfikacji, poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.