Dokumenty Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-03-27 14:08

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 14:09

Dokumenty Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie są dostępne w e-usłudze i.KERG w zakładce Dokumenty sprzedaży. Zachęcamy do dokonania opłaty przez e-usługę.

Podmioty, które nie korzystają z i.KERG, mogą zgłaszać potrzebę otrzymania DOO drogą e-mailową na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621.