Czasowe wyłączenie e-usług

Autor: Ewelina Biskup

Opublikowano: 2019-12-31 12:01

W związku ze zmianą stawek podstawowych opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikającą z art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P.2019.948), e-usługi:i.kerg, i.wniosek, i.rzeczoznawca oraz i.komornik zostaną wyłączone 31 grudnia 2019 r. o godzinie 23:00.

Pełna funkcjonalność e-usług zostanie przywrócona 2 stycznia 2020 r. najpóźniej do godziny 12:00.