Czasowe ograniczenie obsługi wniosków w dniu 2 stycznia 2020 r.

Autor: Ewelina Biskup

Opublikowano: 2019-12-31 12:22

W związku ze zmianą stawek podstawowych opłat za udostępnianie materiałów PZGiK na podstawie art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P.2019.948)

w dniu 2 stycznia 2020 r. najpóźniej do godziny 12:00

1. obsługa wniosków o:

  • udostępnienie materiałów PZGiK,
  • wydanie wypisów i wyrysów,
  • koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

2. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych,

będzie ograniczona do czynności, które nie wymagają korzystania z systemu komputerowego;

3. kasa będzie nieczynna.

Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy.