Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – część II

Autor: Administrator

Opublikowano: 2019-11-29 13:16

Ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:16

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. zgłosił swój udział w naborze wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Projekt będzie kontynuacją prowadzonego dotychczas projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”. Jego istotą będzie modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych oraz ich udostępnianie. Szczegółowo obejmować będzie działania związane z rozbudową infrastruktury aplikacyjnej Systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi w zakresie wspierania procesu inwestycyjnego w obszarze koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Projekt  obejmować będzie również powiązane z tym zadania polegające na przeprowadzeniu kolejnego, bardzo ważnego etapu modernizacji bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia terenu (GESUT) związanego z jej dostosowaniem do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Całkowita wartość projektu przewidziana jest na kwotę 2.300.000,00 zł, z czego 85% będą stanowić środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej.