Adres bazy roboczej

Autor: Adam Koszuta

Opublikowano: 2020-03-18 10:37

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 10:43

Uprzejmie prosimy Wykonawców prac geodezyjnych o przekazywanie plików z roboczą bazą danych wyłącznie na aplikację i.KERG lub na adres bazy.robocze@podgik.powiat.poznan.pl

W związku z licznymi nieobecnościami pracowników nie należy wysyłać plików na imienne adresy pracowników Zespołu Mapy Numerycznej.