Ankieta dla użytkowników serwisu iGeoMap

Zabytki powiat poznański

Gospodarstwa Agroturystyczne Powiatu Poznańskiego
.
Dostępne zasoby geodezyjne przedstawione za pomocą oprogramowania iGeoMap
Gminy
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Miasta
Luboń
Puszczykowo
Mapa powiatu

Aktualności

Zmiany w wydawaniu danych w powiecie poznańskim 2014-11-03
Informujemy, że w powiecie poznańskim od 3 listopada 2014r. w materiałach dostępnych w serwisie ePODGiK dodano funkcję, która generuje wykaz operatów (szkiców) mających związek obszarowy ze zgłoszoną pracą geodezyjną. Dostęp do listy następuje z poziomu tabelki z materiałami do pobrania, a jej zawartość pojawi się po kliknięciu w link „Pokaż listę operatów mających związek z obszarem pracy”. Lista ta stanowi odpowiednik wcześniej wydawanych (przed 12 lipca 2014r) do prac geodezyjnych zeskanowanych operatów (szkiców).
Zakup szkiców przez iGeoMap/ePODGiK 2014-09-02
Informujemy, że od (1.09.2014r.) jest już możliwe samodzielne (odpłatne) pobieranie szkiców z operatów archiwalnych (w plikach JPG) związanych ze zgłoszonymi pracami. Szkice można wybrać do zgłoszonej i zarejestrowanej pracy geodezyjnej (analogicznie jak opisy topograficzne) z serwisu iGeoMap przy włączonej warstwie "Szkice", a opłacamy w serwisie ePODGiK przy materiałach udostępnionych dla danej pracy geodezyjnej. Cena operatu dla zgłoszonej pracy wynosi 3 zł 50 gr (zgodnie z nowelizacją PGiK). Możliwy jest zakup wielokrotny różnych operatów w ramach jednej pracy. Do każdego zakupu generowany jest dokument obliczenia opłaty i licencja. Zakup jest aktywny dopiero po wybraniu przynajmniej jednego operatu, a zakupione operaty są dostępne jako uzupełnienie materiałów dla zgłoszonej pracy.
Zmiany w internetowym zgłaszaniu prac 2014-08-21
Od dnia 21 sierpnia 2014 od godz. 15:00 wprowadzona zostanie zasada, że o wydawaniu informacji z części opisowej Ewidencji Gruntów i Budynków decydował będzie geodeta zgłaszający pracę, niezależnie od ustalonego asortymentu pracy. Możliwe warianty, to: pominięcie informacji z EGiB; wydanie informacji z EGiB od ha zgłoszonego obszaru pracy (7.50 zł/ha), pozycja w tabeli 9.1; dla wybranych działek (3 zł od działki), pozycja w tabeli 9.3.1.
Informacja o zgłaszaniu prac przez Internet 2014-07-11
Informujemy, że od godziny 0:00 dnia 12 lipca 2014r. internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych będzie funkcjonowało normalnie z tym, że przed wygenerowaniem materiałów konieczne będzie wniesienie stosownej opłaty za udostępniane materiały. Opłata wynika ze zmienionej ustawy ‘Prawo geodezyjne i kartograficzne’ i będzie wnoszona przez system płatności internetowych bezpośrednio po zgłoszeniu pracy lub póŸniej po zalogowaniu się w serwisie epodgik.pl.
Wyniki konkursu na najlepszy ODGIK w Polsce! 2013-05-17
Z radością i satysfakcją informujemy, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań) wygrał plebiscyt na najlepszy ODGIK w Polsce!
Uczestnikom plebiscytu dziękujemy za oddane na nasz Ośrodek głosy! Wyniki konkursu
Wydawanie danych w formacie TANGO 2013-03-22
Od dnia 22 marca 2013r. w systemie internetowego zgłaszania prac iGeoMap/ePODGIK, funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, zestaw danych udostępnianych wykonawcy będzie poszerzony o dane wektorowe w formacie TANGO. Dane te będzie można znaleźć w archiwum ZIP wraz z danymi systemu GEO-MAP.

Uruchomienie GEO-MAP ver. 10 2012-11-15

Od 1 grudnia 2012r. w powiecie poznańskim zostanie wprowadzony system GEO-MAP w wersji 10.00. Informujemy o tym z wyprzedzeniem, gdyż do odczytania wydawanych plików konieczny będzie GEO-MAP w wersji min. 10.00. Starsze wersje oprogramowania niestety nie będą mogły przeczytać nowych plików. Szczegółowe informacje dotyczące nowej wersji GEO-MAP znajdą Państwo pod niniejszym linkiem.

Nowe asortymenty przy zgłaszaniu prac geodezyjnych 2012-11-15

Przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych można od 15 listopada 2012r. korzystać z nowych asortymentów. Są to:

  • podział,
  • rozgraniczenie,
  • wznowienie znaków granicznych.

Asortymenty te wyodrębniono z funkcjonującego dotychczas asortymentu praca prawna, który nadal będzie wykorzystywany do prac, które nie kwalifikują się do wyodrębnionych asortymentów (tzn. podział, rozgraniczenie czy wznowienie znaków granicznych).

Wprowadzenie nowych asortymentów prac geodezyjnych jest częścią przygotowań, które poprzedzają wprowadzenie wersji 10 systemu GEO-MAP planowane na 1 grudnia 2012r.

Utrudnienia w dostępie do serwisu 2012-09-13

W dniach 14-16.09.2012r Starostwo Powiatowe w Poznaniu będzie prowadzić prace modernizacyjne sieci komputerowej. Spowoduje to brak dostępu do usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czyli serwisu iGeoMap oraz do zgłaszania prac geodezyjnych. Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w dostępie do serwisu 2012-04-27

W związku z pracami serwisowymi w serwerowni, prace zgłoszone drogą internetową nie będą przetwarzane do 30 kwietnia 2012 do godzin popołudniowych. Niedostępna będzie także witryna internetowa PODGiKu w Poznaniu.

Sprawdzanie statusu zlecenia 2010-08-20

W ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy nowy sposób informowania Wykonawców prac geodezyjnych o postępie w realizacji zleceń. Na stronie głównej oraz w dziale "Obsługa zgłoszeń" umieściliśmy formularz, w który należy wpisać numer zlecenia (księgę robót/l. dz.) i kliknąć "Sprawdź".

Etapy prac podzielono na cztery kategorie:

  • w trakcie realizacji - praca zgłoszona, dane są przygotowywane,
  • materiały przygotowane - materiały do danej pracy są przygotowywane i czekają na odbiór,
  • materiały powykonawcze do odbioru - wystawiony rachunek lub zrobiony kosztorys (rachunek wystawiony, ale nie odebrany),
  • zlecenie zakończone - wystawiono rachunek lub KP.
Dane aktualizowane są codziennie w nocy.


Modernizacja serwisu ePODGiK 2010-04-28

W związku z modernizacją serwisu ePODGiK w dniu 28 kwietnia 2010 od godz. 12. strona będzie niedostępna. Nie będzie można także w tym czasie zgłaszać prac za pomocą iGeoMapu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Od dnia 17 marca 2010 roku obowiązuje PUWG 2000 2010-03-17

      Zawiadamiamy, że z dniem 17.03.2010 r. stosowany dotąd układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965" (oraz lokalne układy współrzędnych) został zastąpiony układem współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonym symbolem "2000".

Operaty prac geodezyjnych, dla wykonania których zostały przygotowane materiały geodezyjne w układzie "1965", mogą być przekazywane do zasobu geodezyjnego w tym układzie współrzędnych.

Będziemy jednak wdzięczni za transformację współrzędnych punktów na układ "2000".

Współrzędne punktów osnowy geodezyjnej, niezbędne do transformacji, można pobrać z systemu lub u pracowników Ośrodka przygotowujących materiały geodezyjne.

Kierownik
Włodzimierz Mączyński


Zamawianie wydruku mapy nieaktualizowanej 2010-02-22
     W dniu 22 lutego w serwisie iGeoMap Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu poznańskiego została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca użytkownikom zamawianie przez Internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego (nieaktualizowanych). Mapy uzyskuje się w postaci pliku PDF o parametrach zadeklarowanych przez zamawiających (format papieru, kolorystyka). Link do pliku z przygotowaną mapą jest przesyłany użytkownikom e-mailem, po dokonaniu przez nich stosownej opłaty z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych. Obok przykładowy wydruk mapy uzyskanej w wyniku działania usługi:

     Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Czas oczekiwania uzależniony jest od aktualnego obciążenia serwera.

     Stosowane opłaty wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Proces zamówienia mapy szczegółowo opisuje INSTRUKCJA lub FILM INSTRUKTAŻOWY.
Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2009